Osaaminen

Työskentelemme pääasiassa Microsoftin teknologia-alustoilla. Näemme tämän valtteina asiakkaillemme erityisesti kustannustehokkuuden sekä luotettavuuden. Kuluneen hokeman mukaan pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Eikä varmasti polttomoottoria tai vaihteistoa. Näitä periaatteita kaikki toimijat osaavat soveltaa. Mutta osia on montaa merkkiä ja laatua. Me uskomme, että elinkaaren kustannuksiltaan (TCO) edullisin ja liiketoimintaa parhaiten tukeva kokonaisuus rakentuu testatuista osista, jotka on tehty toimimaan yhdessä ilman yllätyksekästä virittelyä. Kun toimittamamme järjestelmä on otettu käyttöön, tyypillisin yllätys on sen pysyvän käytössä vuosia kauemmin kuin projektivaiheessa tavoiteltiin, usein kevyiden päivitys- ja laajennusprojektien vahvistamana. Kun pitkään palvelutta järjestelmää ei ole teknologisesti mielekästä enää päivittää uusiin tarpeisiin, sen kehittäneillä henkilöillämme on valmiiksi vahva ymmärrys mitä seuraajalta odotetaan.

Lisätietoja saat parhaiten senior-osaaja Antti Hyttiseltä (LinkedIn), p. 050 320 5168.

Azure

Azure on kattotermi pilvipohjaisille Microsoft-teknologioille, joita olemme partnerina hyödyntäneet niiden lanseeraamisesta alkaen. Skaala ulottuu kriittisestä infrastruktuurista kuten käyttäjien hallinnasta ja tunnistautumisesta (Azure Active Directory) täysin räätälöitäviin media- ja AI-palveluihin.

Azure tukee lukuisia avoimen lähdekoodin maailmasta tuttuja teknologioita. Esimerkiksi keskeisiä avoimen lähdekoodin tietokantoja (mm. MySQL, PostgreSQL, CosmosDB) varten ei tarvita omaa virtuaalipalvelinta, vaan kantapalvelu on pilven integroitu osa.

Kattavampi kuvaus kaikista Azure-teknologioista on Microsoftin teknologiasivustolla.

Azure AI

Tekoäly siirtää ihmiseltä koneelle pääasiassa tehtäviä, joiden tuottaminen ihmistyönä ei ole nykymaailmassa mielekästä, kustannustehokasta tai kyllin nopeaa. Rajatuissa tehtävissä kone on jopa ihmistä kiistatta taidokkaampi, tai ainakin nopeampi oppimaan. Esimerkkejä Azure-pilven tarjoamista AI-palveluista ovat puhesynteesi, konekäännös, konenäkö sekä neuroverkkoon perustuvat räätälöidyt ennusteet. Koska kyseessä on pilven tarjoama palvelu, mobiililaitteiden rajallinen laskentateho ei muodostu pullonkaulaksi vaativissakaan sovellutuksissa.

Azure Maps

Paikkatieto on monesti osa varsinkin mobiiliratkaisuja. Oli kyse sijainnin esittämisestä kartalla, geokoodauksesta tai vaativammasta analytiikasta, kehittäjän on apuna on Azure Maps.

Azure Boards ja DevOps

Sovellusten nopea kehityssykli asettaa tiukat vaatimukset projektihallinnalle, testaukselle ja käyttöönotolle.

SQL Server, Azure SQL ja dokumenttikannat

SQL-tietokannat ovat edelleen tärkeä osa datateknologiaa. Sovelluskehityksessä käytämme niitä pääasiassa epäsuoraan Entity Framework -teknologialla, joka huolehtii kehittäjän puolesta useimmista matalan tason rutiineista. SQL-osaamista tarvitaan yhä erityisesti migraatioissa ja ajoittain suorituskyvyn optimoinnissa. Azure SQL on turvallinen ja vakiintunut palvelu, jossa tietokannat sijaisevat yksittäisen SQL-palvelimen tai klusterin sijasta Azure-pilvessä. Tarvittaessa tiedot synkronoidaan automaattisesti käyttäjiä maantieteellisesti lähellä oleville Azure-palvelimille.

Vaikka relaatiotietokantojen asema on säilynyt vahvempana kuin monet odottivat, myöhemmin kehitetyt kantarakenteet tuovat joustavuutta määrätyissä tilanteissa. Hyödynnämme omissa ratkaisuissamme erityisesti dokumenttikantoja, joiden tauluilla ei ole kiinteästi määrättyjä sarakkeita.

JavaScript, UX-kehikot ja TypeScript

Moderni web-sovellus nojaa paljolti selaimessa suoritettavaan JavaScript-kieleen sekä sivulatausten välissä vähitellen tapahtuvaan datan hakuun palvelimelta. Suosikkimme UX:n eli käyttökokemuksen toteuttamisessa käytettävistä JavaScript-kehikoista on React. Meillä on myös Angular-kokemusta.

JavaScript-sovellusten toimivuus ja kustannustehokkuus ovat parantuneet tasaisesti standardoinnin, nopeampien tulkkien sekä dedikoitujen kehitystyökalujen myötä. JavaScript on silti kehittäjältä kokemusta ja kärsivällisyyttä vaativa dynaaminen kieli, jossa virheitä on usein helppo tehdä ja vaikea tunnistaa ns. tyyppisuojauksen puutteesta johtuen. Kun dynaamisuudesta ei ole hyötyä, suosimme TypeScriptiä. TypeScript on JavaScriptistä johdettu ja siihen automaattisesti käännettävä kieli, joka on Microsoft-alustalle uniikki innovaatio. Asiakkaillemme olennaisinta tässä on, ettei web-sovelluksissamme ponnahtele selaimen virheilmoituksia, ja olemme samalla segmentin kustannustehokkaimpia toimittajia.

Xamarin

Älylaitteeseen asennettava sovellus eli ”appi” mahdollistaa laajemman toiminnallisuuden kuin selainpohjainen ratkaisu. Toisaalta web-sovellus toimii riippumatta älylaitteen käyttöjärjestelmästä. Voiko nämä vahvuudet yhdistää? Xamarin on ns. cross-platform kehitystyökalu, jolla olemme suorittaneet toistaiseksi omia kokeiluja. Se mahdollistaa sovelluksen tuottamisen usealle alustalle (Android, iOS, Windows) lähes kertaheitolla. Tämä ei säästä pelkästään aikaa ja kehityskustannuksia, vaan tarjoaa myös mahdollisimman yhtäläisen käyttökokemuksen kaikilla alustoilla.

Legacy-järjestelmät

Senior-konsulteillamme on edelleen osaamista myös tärkeimmissä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen teknologioista. Olipa tavoitteena migraatio uuteen järjestelmään tai olennaisesti yhä käyttökelpoisen legacy-järjestelmän pitäminen toiminnassa, autamme mielellämme.