Azure

Azure on kattotermi pilvipohjaisille Microsoft-teknologioille, joita olemme partnerina hyödyntäneet niiden lanseeraamisesta alkaen. Skaala ulottuu kriittisestä infrastruktuurista kuten käyttäjien hallinnasta ja tunnistautumisesta (Azure Active Directory) täysin räätälöitäviin media- ja AI-palveluihin.

Azure tukee lukuisia avoimen lähdekoodin maailmasta tuttuja teknologioita. Esimerkiksi keskeisiä avoimen lähdekoodin tietokantoja (mm. MySQL, PostgreSQL, CosmosDB) varten ei tarvita omaa virtuaalipalvelinta, vaan kantapalvelu on pilven integroitu osa.

Kattavampi kuvaus kaikista Azure-teknologioista on Microsoftin teknologiasivustolla.

Azure AI

Tekoäly siirtää ihmiseltä koneelle pääasiassa tehtäviä, joiden tuottaminen ihmistyönä ei ole nykymaailmassa mielekästä, kustannustehokasta tai kyllin nopeaa. Rajatuissa tehtävissä kone on jopa ihmistä kiistatta taidokkaampi, tai ainakin nopeampi oppimaan. Esimerkkejä Azure-pilven tarjoamista AI-palveluista ovat puhesynteesi, konekäännös, konenäkö sekä neuroverkkoon perustuvat räätälöidyt ennusteet. Koska kyseessä on pilven tarjoama palvelu, mobiililaitteiden rajallinen laskentateho ei muodostu pullonkaulaksi vaativissakaan sovellutuksissa.

Azure Maps

Paikkatieto on monesti osa varsinkin mobiiliratkaisuja. Oli kyse sijainnin esittämisestä kartalla, geokoodauksesta tai vaativammasta analytiikasta, kehittäjän on apuna on Azure Maps. Taustakarttana on toimii Bing Maps -palvelu, joka tarjoaa maailman kattavan vektorikartan eri värimalleilla sekä satelliittien ottamat ilmakuvat. Mapsia ei toiminnallisuudeltaan kykene kaikkeen mitä GIS-ohjelmistolla eli varsinaisella paikkatietojärjestelmällä voi toteuttaa, mutta käyttöönoton kynnys on vastapainona matalampi.

Azure Boards ja DevOps

Sovellusten nopea kehityssykli asettaa tiukat vaatimukset projektihallinnalle, testaukselle ja käyttöönotolle. Azure DevOps on kokonaisvaltainen projekti- ja versiohallinnan työkalu, joka on pilvipohjaisena projektin kaikkien sidosryhmien helposti hyödynnettävissä. Perusratkaisu on vuosien saatossa tuntenut monia nimiä. Palvelinversio tunnettiin alkujaan Team Foundation Serverinä (TFS), ja pilvitoteutus tunnettiin lyhyen aikaa Visual Studio Onlinena ennen nimen vaihtumista Visual Studio Team Serviceksi (VSTS) ja siitä nykymuotoonsa. Jos pidemmän aikaa alalla työskennellyt puhuu yhä TFS:stä, hän tarkoittanee kuitenkin DevOpsia. Azure Boards on samankaltainen väline puhtaaseen projektihallintaan ilman lähdekoodiin liittyviä osia.

SQL Server, Azure SQL ja dokumenttikannat

SQL-tietokannat ovat edelleen tärkeä osa datateknologiaa. Sovelluskehityksessä käytämme niitä pääasiassa epäsuoraan Entity Framework -teknologialla, joka huolehtii kehittäjän puolesta useimmista matalan tason rutiineista. SQL-osaamista tarvitaan yhä erityisesti migraatioissa ja ajoittain suorituskyvyn optimoinnissa. Azure SQL on turvallinen ja vakiintunut palvelu, jossa tietokannat sijaisevat yksittäisen SQL-palvelimen tai klusterin sijasta Azure-pilvessä. Tarvittaessa tiedot synkronoidaan automaattisesti käyttäjiä maantieteellisesti lähellä oleville Azure-palvelimille.

Vaikka relaatiotietokantojen asema on säilynyt vahvempana kuin monet odottivat, myöhemmin kehitetyt kantarakenteet tuovat joustavuutta määrätyissä tilanteissa. Hyödynnämme omissa ratkaisuissamme erityisesti dokumenttikantoja, joiden tauluilla ei ole kiinteästi määrättyjä sarakkeita.

JavaScript, UX-kehikot ja TypeScript

Moderni web-sovellus nojaa paljolti selaimessa suoritettavaan JavaScript-kieleen sekä sivulatausten välissä vähitellen tapahtuvaan datan hakuun palvelimelta. Suosikkimme UX:n eli käyttökokemuksen toteuttamisessa käytettävistä JavaScript-kehikoista on React. Meillä on myös Angular-kokemusta.

JavaScript-sovellusten toimivuus ja kustannustehokkuus ovat parantuneet tasaisesti standardoinnin, nopeampien tulkkien sekä dedikoitujen kehitystyökalujen myötä. JavaScript on silti kehittäjältä kokemusta ja kärsivällisyyttä vaativa dynaaminen kieli, jossa virheitä on usein helppo tehdä ja vaikea tunnistaa ns. tyyppisuojauksen puutteesta johtuen. Kun dynaamisuudesta ei ole hyötyä, suosimme TypeScriptiä. TypeScript on JavaScriptistä johdettu ja siihen automaattisesti käännettävä kieli, joka on Microsoft-alustalle uniikki innovaatio. Asiakkaillemme olennaisinta tässä on, ettei web-sovelluksissamme ponnahtele selaimen virheilmoituksia, ja olemme samalla segmentin kustannustehokkaimpia toimittajia.

PowerShell

PowerShell on sekä tehokäyttäjille että ohjelmistokehitykseen suunnattu skriptikieli, joka tekee arkirutiineista automaattisia tai vaivattomia. Saumattoman liitettävyyden muihin teknologioihin ansiosta PowerShell tukee yhtä lailla bisnesprosessien kehittämistä kuin järjestelmien ylläpitoon liittyviä prosesseja. PowerShell on teknisesti hyvin omaleimainen: skriptausympäristöksi se on varsin kehittynyt ja suorituskykyinen, mutta poikkeaa ajattelutavoissaan paljon tyypillisistä käännettävistä kielistä.

Xamarin

Älylaitteeseen asennettava sovellus eli ”appi” mahdollistaa laajemman toiminnallisuuden kuin selainpohjainen ratkaisu. Toisaalta web-sovellus toimii riippumatta älylaitteen käyttöjärjestelmästä. Voiko nämä vahvuudet yhdistää? Xamarin on ns. cross-platform kehitystyökalu, jolla olemme suorittaneet toistaiseksi omia kokeiluja. Se mahdollistaa sovelluksen tuottamisen usealle alustalle (Android, iOS, Windows) lähes kertaheitolla. Tämä ei säästä pelkästään aikaa ja kehityskustannuksia, vaan tarjoaa myös mahdollisimman yhtäläisen käyttökokemuksen kaikilla alustoilla.

Legacy-järjestelmät

Senior-konsulteillamme on edelleen osaamista myös tärkeimmissä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen teknologioista. Olipa tavoitteena migraatio uuteen järjestelmään tai olennaisesti yhä käyttökelpoisen legacy-järjestelmän pitäminen toiminnassa, autamme mielellämme.