Destia

Werdian pitkäaikaisimpia asiakkaita on Destia, jota olemme tukeneet monilla ratkaisuilla. Lue kuinka autoimme palveluportaalin kehittämisessä.

Case palveluportaali

  • Ongelma: Asiakasinfran hoidon työnjohdossa halutaan käyttää tiettyjä sovelluksia. Käytössä ei silti ollut mitään keinoja valvoa/johtaa/ohjata/hallita käytössä olevia sovelluksia, minkä vuoksi jokainen työntekijä katsoi esimerkiksi säätietoja vähän mistä sattui, minkä seurauksena työn laatu ja tulos vaihteli.
  • Ratkaisu: Hoitopalveluiden johto määritteli palvelut, joihin oli oikeudet ja nämä palvelut tuotiin käytettäväksi yhtenäiseen mobiiliportaaliin kaikille käyttäjille. Käyttäjät pääsivät helposti näkemään mitä oli käytössä ja kirjatumaan palveluihin.
  • Hyöty: Käyttäjille oli helppo nähdä mitä palveluja oli käytössä, jotka oli varmennettu työssä hyvin toimiviksi ja yhtenäisiksi tavoiksi toimia. Johto kykeni helpommin antamaan ohjeistusta tekemisestä sekä johtamaan työtä laadukkaammalla lopputuloksella.

Nordea

Werdia on toteuttanut useille finanssialan asiakkaille myynnin ratkaisuja ja palkkiolaskentaa. Lue miten Nordea hyötyi yhteistyöstä Werdian kanssa.

Case palkkiolaskenta

  • Ongelma: Omia myyjiä oli useita kymmeniä ja ulkoisia myyjiä useita satoja, joten myytyjen vakutuustuotteiden palkkiolaskentaa varten tarvittiin ratkaisu, joka kykenisi hoitamaan monimutkaistenkin vuosisopimuksiin perustuvat tuotekohtaiset laskennat.
  • Ratkaisu: Luotiin ja asennettiin ratkaisu, joka antoi asiakkaalle mahdollisuuden hallita myyjiä ja heidän sopimuksiaan. Toteutettu järjestelmä integroitiin myyntikantaan, palkanlaskentaan ja maksujärjestelmiin, jotta palkkiot voitiin laskea tarkasti ja maksaa ajallaan.
  • Hyöty: Kuukausittaiset palkkiolaskennat hoituivat sujuvasti suoraan järjestelmästä ja laskentojen myötä syntyi myös myyjäkohtainen raportti maksettavista palkkioista.
  • Tietohallintojohtajan palaute ratkaisusta: ”Olemme tyytyväisiä Werdian palveluihin. Toimitetut ratkaisut ovat odotustemme mukaisia, eikä yhtiön pieni koko ole haitannut. En ole kuullut moitteita loppukäyttäjien taholta.”

Werdia

Asiakasyrityksillämme on paljon hyödyllistä mediadataa, jota ei kuitenkaan hyödynnetä, koska se on arkistoituna ja vaikeasti käytettävissä.

Case AI Media -tekoälyratkaisu

  • Ongelma: Yrityksellä on paljon kuva- ja videodataa, jota kertyy valvontakameroista ja liikkuvasta välineistöstä, mutta vaikka sitä syntyy jatkuvasti lisää ja on arkistossa paljon, sitä on vaikea hyödyntää ja saada esim. haluttuja hälytystietoja kuvamateriaalissa esiintyvistä seurattavista asioista.
  • Ratkaisu: Hyödyntämällä Microsoftin kognitiivisia palveluita voitiin luoda mediapalvelu, johon on helppo luoda automaattisesti seurattavia asioita asiasanoin.
  • Hyöty: Mediadatasta saadaan konkreettista hyötyä kulunvalvonnalle ja laadun seurannalle ja datan hyötykäyttö on jatkuvaa eikä perustu ainoastaan manuaalisiin havaintoihin.