Werdia

     - toteutamme vaativia ohjelmistoratkaisuja kustannustehokkaasti

Werdia on vakaa ja luotettava ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna 2000. Suunnittelemme ja toteutamme vaativia ohjelmistotuotteita ja -palveluja, jotka tehostavat asiakkaidemme liiketoiminnan eri osa-aloja.

Werdialla on syvällistä toimialaosaamista etenkin vakuutus- ja pankkialalla. Tuoteratkaisumme palvelevat myynnin, vakuutuskorvausten käsittelyn sekä viranomaisraportoinnin tarpeita. Lisäksi Werdialla on pitkäaikaista kokemusta infra- ja liikennetoimialoilta.

Werdiasta lyhyesti:  

  • Taloudellisesti vakaa ja kannattava yritys
  • Yritys kokonaan johdon ja hallituksen jäsenten omistama
  • Modernit toimitilat HTC Keilaniemessä Espoossa
  • Jatkuva panostus kasvuun, tuotekehitykseen ja rekrytointiin

Kilpailuetumme

Tietämys

     - tehokkaat ja hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin

Werdia tekee asiakkaille räätälöityjä internet- ja intranet-pohjaisia palveluita Microsoft .NET -teknologioilla. Pystymme toteuttamaan vaativia tietojärjestelmiä huomattavasti tehokkaammin kuin isot tietotekniikan palvelutalot hinta-laatusuhteen pysyessä erinomaisena. Monesti voimme toimittaa kattavamman ratkaisun kuin asiakas on alkujaan uskonut mahdolliseksi.

Erityisosaaminen

     - kohdetoimialojen ymmärrys mahdollistaa menestystuotteiden kehityksen

Werdian erityisosaaminen perustuu kohdetoimialojen perusteelliseen ymmärtämiseen. Werdian avainhenkilöillä on syvällistä toimialaosaamista vakuutus- ja pankkialoilta sekä infra- ja liikennetoimialoilta. Ohjelmistokehityksemme lähtee liikkeelle asiakkaiden todellisista tarpeista jotka yhdistettynä erityisosaamisemme kanssa mahdollistavat myös uusien menestystuotteiden kehittämisen operatiivisen liiketoiminnan katvealueille.

Työtapa

     - Tarkasti ennustettavat projektien aikataulut ja kustannukset

Ohjelmistokehityshankkeissa valitsemme sopivimman työmallin tapauskohtaisesti. Pystymme ennustamaan projektien aikataulut ja kustannukset realistisesti.

Perinteistä projektien toteutustapaa sovellamme hankkeisiin, joissa asiakkaan todelliset tarpeet tunnetaan hyvin jo alussa. Tällöin voimme tehdä jo hankkeen alussa tarkat määrittelyt ja toteuttaa ne vaiheittain.

Ketterää ohjelmistokehitystä (agile software development) käytämme yhä yleisemmin, joissa määrittelyt tarkentuvat hankkeen aikana. Tällaisissa projekteissa järjestelmät laajenevat vähitellen niin, että kerralla tehdään aina valmiiksi sopivan kokoinen osa. Projektin eteneminen on koko ajan hyvin läpinäkyvää. Ketterät menetelmät mahdollistavat helppon ja nopean reagoinnin asiakkaiden uusiin vaatimuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

 

Werdia on kasvuhakuinen espoolainen yritys, joka toteuttaa asiakkailleen innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja. Yrityksellä on sitoutunut henkilökunta, jolla on vahvaa toimialaosaamista etenkin vakuutus-, pankki-, infra- ja liikennetoimialoilta.

Werdia kehittää kustannustehokkaasti vaativia innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja laajoihin liiketoiminnan kokonaisuuksiin. Panostamme ratkaisuissamme erityisesti hyvään käytettävyyteen ja uudenlaisiin käyttäjäkokemuksiin.