Ohjelmistokehitys

    - vaativaa ohjelmistokehitystä asiakkaille räätälöitynä

Werdia toteuttaa asiakkaille räätälöityjä internet- ja intranet-pohjaisia palveluita Microsoft.NET-teknologioilla. Yrityksellä on pitkä kokemus innovatiivisesta ohjelmistokehityksestä, joka ratkaisee asiakkaan liiketoiminnan kokonaisuuksia tai aukkokohtia. Tarjoamme kaikkiin toteuttamiimme järjestelmiin myös teknisen ylläpidon.

Osaaminen

Werdialla on laajaa toimialaosaamista vakuutus- ja pankkialalta, sekä infra- ja liikennetoimialalta. Olemme kehittäneet asiakkaillemme esimerkiksi: 

 • Asiakasportaaleja
 • Asiakkuudenhallintajärjestelmiä
 • Laskentajärjestelmiä
 • Maksutapahtumien käsittely- ja laskutusjärjestelmiä
 • Myynnin komissiojärjestelmät
 • Myynnin ohjausjärjestelmiä
 • Raportointiratkaisuja
 • Säästö- ja eläkevakuutuslaskureita
 • Tarjousten ja sopimusten hallinta
 • Toiminnanohjausjärjestelmiä
 • Vakuutuksen myöntämisjärjestelmiä
 • Vahinkovakuutuslaskureita

Näillä toimialoilla on tyypillisesti isoja tietokantoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä, joita Werdian innovatiiviset järjestelmät täydentävät saumattomasti. Voimme kehittää kokonaan uusia järjestelmiä asiakkaiden tarpeisiin, erityisesti tuntemiemme toimialojen prosesseihin.

Case study: Olemme kehittäneet infrarakentamiseen toiminnanohjausjärjestelmän, joilla yritys voi hallita asiakkaita, tarjouksia ja sopimuksia koko pitkän prosessin ajan – ensimmäisestä asiakaskontaktista koko projektin valmistumiseen. Järjestelmä ottaa huomioon toimialan tarpeet ja tarjoaa sopivan yhdistelmän asiakkuudenhallintaa, toiminnanohjausta ja business intelligencea.

Toimintaperiaatteet

Laajempien järjestelmien ohjelmistokehityksessä noudatamme palvelukeskeisen arkkitehtuurin (service oriented architechture) periaatteita, jolloin järjestelmän eri osat toimivat avoimina ja joustavina palveluina toisistaan riippumatta.

 • Ytimen ympärillä toimivat osajärjestelmät ovat keskenään vaihdettavissa ja täydennettävissä.
 • Järjestelmän sisäinen ohjelmistoarkkitehtuuri on monikerroksinen, ja eri tehtäviä hoitavat kerrokset erotetaan loogisesti toisistaan.
 • Osajärjestelmät keskustelevat toistensa ja ulkopuolisten järjestelmien kanssa dokumentoitujen standardien rajapintojen välityksellä.
   

Järjestelmien käyttöliittymät toteutetaan yleensä selainpohjaisina, joten järjestelmiä voi käyttää tavallisilla selaimilla miltä tahansa työasemalta. Työaseman ja järjestelmän välinen liikenne suojataan tarvittaessa vahvaa salausta käyttäen. Järjestelmiin rakennetaan roolipohjainen autentikointi, ja tarvittaessa myös järjestelmässä olevia tietoja voidaan salata ja niiden eheys varmistaa.

Valitsemme hankkeisiin tapauskohtaisesti sopivimman systeemityömallin. Perinteisessä projektimallissa tehdään heti aluksi tarkat määrittelyt ja hanke toteutetaan niiden mukaan vaiheittain.

Ketterissä menetelmissä (agile software development) määrittelyt tarkentuvat hankkeen aikana. Ensimmäiseksi kehitetään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät ohjelmiston ominaisuudet. Työ etenee 2-4 viikon sprinteissä, joissa tiimi tuottaa aina valmiiksi yhden osakokonaisuuden. Projektin eteneminen on hyvin läpinäkyvää, ja uusiin vaatimuksiin on helppoa reagoida jokaisen sprintin välissä.

Werdia toteuttaa vaativia ja helposti integroitavia ohjelmistoratkaisuja asiakkaiden erityistarpeisiin.