Konsultointi

    - täydentävää palvelua erityistilanteisiin

Werdia toteuttaa räätälöityjen internet- ja intranet-pohjaisten palvelujen lisäksi myös konsultointipalveluja. Työntekijöidemme laaja ja syvällinen osaaminen auttaa asiakkaita ratkaisemaan vakuutus- ja pankkialan, sekä infra- ja liikennetoimialan ongelmia, jotka vaativat erityistä paneutumista. Konsultoinnissa yhdistyvät toimialaosaaminen ja ohjelmistokehityksen taidot.

Konsultointi täydentää hyvin Werdian muuta tuote- ja palveluvalikoimaa. Asiakas voi esimerkiksi tarvita konsultointia Commissions-tuotteen oheispalveluna. Asiantuntijamme voi auttaa asiakasta suunnittelemaan komissio- ja palkkiosopimukset niin, että myyntiorganisaatio saavuttaa haluamansa tavoitteet. Sopimuksia voi esimerkiksi säädellä yksilöittäin, ryhmittäin, myyntikanavittain, tuotteittain tai aikajaksoittain.

Järjestelmän hyödyn maksimointi

Konsultointi auttaa asiakasta saamaan järjestelmistä parhaan hyödyn irti. Voimme esimerkiksi auttaa virtaviivaistamaan myyntiprosessin niin, että se toimii paremmin yhteen tietojärjestelmien kanssa. Kun prosessit ovat kunnossa, kannattaa ryhtyä rakentamaan järjestelmiä ja kehittämään uusia ohjelmistoja.

Werdialla on pitkä kokemus innovatiivisesta ohjelmistokehityksestä ja läheisestä yhteistyöstä asiakkaiden kanssa. Meiltä on helppoa ostaa tuotteita ja palveluita, koska näemme asiakkaan ongelmat laajassa viitekehyksessä ja pystymme selvittämään heidän todelliset tarpeensa. Monesti voimme tuottaa laajemman ratkaisun kuin asiakas on alun perin kuvitellut mahdolliseksi.

 
 

Werdia tarjoaa asiakkaille täydentävää konsultointia, joka auttaa saamaan parhaan hyödyn irti suunniteltavista järjestelmistä.